Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLACKEVATTNET, 702 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-24 Stoppdatum 2014-09-24
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2612
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: