Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-11 Stoppdatum 2014-09-11
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 19532
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: