Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-19 Stoppdatum 2014-08-19
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 9912
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: