Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FJÄLLSJÖN, 317 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-31 Stoppdatum 2014-10-31
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1019
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: