Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GATESJÖN, 162 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-28 Stoppdatum 2014-07-28
Mängd (ton): 3,04 Kostnad totalt: 4193
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: