Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-10 Stoppdatum 2014-09-10
Mängd (ton): 89,99 Kostnad totalt: 83540
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: