Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 903 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-20 Stoppdatum 2014-08-20
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 19038
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: