Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÄRDESSJÖN, 95 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-17 Stoppdatum 2014-08-17
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 8149
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: