Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HALLASJÖ, 878 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-08 Stoppdatum 2014-12-01
Mängd (ton): 0,73 Kostnad totalt: 0
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,8
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: