Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-17 Stoppdatum 2014-08-17
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 20706
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: