Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGESJÖ, 744 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-18 Stoppdatum 2014-08-18
Mängd (ton): 25,17 Kostnad totalt: 30634
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: