Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-08 Stoppdatum 2014-10-08
Mängd (ton): 0,93 Kostnad totalt: 1362
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: