Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölvikstjärn, 806 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-29 Stoppdatum 2014-07-29
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 15369
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: