Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIDTJÄRNET, 1063 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-26 Stoppdatum 2014-10-26
Mängd (ton): 1,53 Kostnad totalt: 2323
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: