Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA STENKÄLLEVATTNET, 986 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-13 Stoppdatum 2014-08-13
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1412
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: