Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-29 Stoppdatum 2014-07-29
Mängd (ton): 24,00 Kostnad totalt: 26348
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: