Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGETJÄRN, 1142 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-10 Stoppdatum 2014-08-10
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 10399
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: