Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-25 Stoppdatum 2014-10-25
Mängd (ton): 12,24 Kostnad totalt: 18585
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: