Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-13 Stoppdatum 2014-09-13
Mängd (ton): 17,46 Kostnad totalt: 21692
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 47,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: