Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE BOLSJÖN, 1261 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-13 Stoppdatum 2014-08-15
Mängd (ton): 270,00 Kostnad totalt: 270004
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: