Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NYELLERUDSTJÄRN, 1392 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-20 Stoppdatum 2014-10-20
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1549
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: