Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-01 Stoppdatum 2014-11-01
Mängd (ton): 6,18 Kostnad totalt: 6792
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: