Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-08 Stoppdatum 2014-09-08
Mängd (ton): 21,99 Kostnad totalt: 23086
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: