Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖNNINGSTJÄRNET, 1259 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-07 Stoppdatum 2014-08-07
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2956
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: