Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-03 Stoppdatum 2014-08-03
Mängd (ton): 6,70 Kostnad totalt: 10269
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: