Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-30 Stoppdatum 2014-08-30
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 30402
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: