Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 380 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-18 Stoppdatum 2014-11-18
Mängd (ton): 25,93 Kostnad totalt: 26838
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: