Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-06 Stoppdatum 2014-09-06
Mängd (ton): 17,43 Kostnad totalt: 19033
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: