Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-10 Stoppdatum 2014-08-10
Mängd (ton): 17,04 Kostnad totalt: 25419
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: