Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HALLESJÖN, 741 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-18 Stoppdatum 2014-08-18
Mängd (ton): 14,04 Kostnad totalt: 15412
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: