Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÄLLBOVATTEN, 974 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-14 Stoppdatum 2014-08-14
Mängd (ton): 5,32 Kostnad totalt: 7768
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: