Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA LÖVSJÖN, 620 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-01 Stoppdatum 2014-10-01
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1428
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: