Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA NÖJEVATTEN, 498 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-26 Stoppdatum 2014-09-26
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6522
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: