Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-15 Stoppdatum 2014-09-15
Mängd (ton): 8,11 Kostnad totalt: 8381
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: