Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÅLEVATTNET, 1061 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-27 Stoppdatum 2014-10-27
Mängd (ton): 13,26 Kostnad totalt: 20134
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: