Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVÄNASJÖN, 141 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-31 Stoppdatum 2014-07-31
Mängd (ton): 7,84 Kostnad totalt: 10797
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: