Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TAGSJÖN, 2457 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-03 Stoppdatum 2014-11-03
Mängd (ton): 12,75 Kostnad totalt: 12737
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: