Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRANTJÄRN, 1126 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-12 Stoppdatum 2014-08-12
Mängd (ton): 1,06 Kostnad totalt: 1589
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: