Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄRSJÖN, 661 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-27 Stoppdatum 2014-11-27
Mängd (ton): 56,00 Kostnad totalt: 53837
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: