Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-28 Stoppdatum 2014-11-28
Mängd (ton): 39,82 Kostnad totalt: 39312
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: