Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-01-01 Stoppdatum 2014-12-31
Mängd (ton): 110,00 Kostnad totalt: 60690
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Doserare
Kommentar: