Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNKASJÖN, 180 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-28 Stoppdatum 2014-07-28
Mängd (ton): 2,92 Kostnad totalt: 4025
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: