Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRESJÖN, 385 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-17 Stoppdatum 2014-11-17
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 30488
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: