Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-09 Stoppdatum 2014-08-09
Mängd (ton): 16,94 Kostnad totalt: 25274
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: