Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-18 Stoppdatum 2014-09-18
Mängd (ton): 12,98 Kostnad totalt: 1866
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: