Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ölen, 656337 142505 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-05-21 Stoppdatum 2015-05-21
Mängd (ton): 55,44 Kostnad totalt: 54162
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: