Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Noren, 657487 143890 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-05-22 Stoppdatum 2015-05-22
Mängd (ton): 50,00 Kostnad totalt: 61050
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: