Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-05-27 Stoppdatum 2015-05-27
Mängd (ton): 21,12 Kostnad totalt: 25795
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: