Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vasselsjön, 661456 143994 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-05-29 Stoppdatum 2015-05-29
Mängd (ton): 37,82 Kostnad totalt: 36752
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: