Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Tomsjön, 664829 142563 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-08 Stoppdatum 2015-06-08
Mängd (ton): 24,54 Kostnad totalt: 23847
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: